+48 61 819 43 85 dachtera@go2.pl


 

  • Kompleksowa budowa dróg i ulic
  • Budowa placów, parkingów, chodników z:
kostki brukowej
kostki granitowej
płytek chodnikowych
płyt betonowych
nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej
nawierzchni betonowej
nawierzchni asfaltowo-betonowej
nawierzchni szutrowej granitowej
  • Roboty ziemne
  • Roboty kanalizacyjne
  • Roboty pomiarowe
  • Mała architektura:
parki
zieleńce
skwery
ogrody